LOGIN SEARCH TODAY VIEW PC VER

 

 

볼륨웨이브진주반지 혼주 한복 골드 엄마

판매가

모바일판매가 49,900원 (0원 할인)

(모바일기기를 통한 주문시에만 적용됩니다)

적립금

 • 500 (1.00%)
 • 무통장 결제시 적립금( %)
 • 카드 결제시 적립금( %)
 • 실시간 계좌 이체시 적립금( %)
 • 적립금 결제시 적립금( %)
 • 휴대폰 결제시 적립금( %)
 • 예치금 결제시 적립금 %)
 • 반지호수
 • 도금색상

QUANTITY  up  down  

 볼륨감뛰어난 최상급의 고급진주반지!럭셔리한 반지를 원하시는 분께 강추!


볼륨웨이브진주귀걸이와 셋트로 하심 더욱 예뻐요!


로듐도금과 하이퀼리티의 큐빅지르콘과 


스페인산 마조리카 핵진주로 셋팅하여

리얼 귀금속같이 고급스럽습니다~▶반지크기:2.2*2.2cm


▶진주크기:15mm


▶귀걸이지름:1.8cm


▶재질: 스페인산마조리카진주,로듐도금,큐빅지르콘


 
WITH ITEMS
 • 큐빅색상
  호수[필수]
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  진주크기
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  중앙큐빅색상
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수
  선택
  QUANTITY up  down  
 • 색상
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수
  QUANTITY up  down  
 • 진주색상-호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  진주크기
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  진주크기
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수
  QUANTITY up  down  
 • QUANTITY up  down  
 • 귀걸이형태
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수
  색상
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 선택
  QUANTITY up  down  
 • 선택
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • QUANTITY up  down  
 • 호수
  진주색상
  QUANTITY up  down  
 • 귀걸이형태
  도금색상
  진주색상
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  중앙큐빅색상
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수-귀걸이유형
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  중앙큐빅색상
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 반지호수-귀걸이유형
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  진주크기
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 큐빅색상-호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down  
 • 큐빅색상-호수
  QUANTITY up  down  
 • 호수
  QUANTITY up  down